De zevende editie van Beinvloeden van Processen is een leertraject voor projectleiders en adviseurs met ervaring. Je staat bijvoorbeeld aan de lat voor:

  • realiseren van infrastructuur
  • ingewikkelde uitvoeringsafspraken maken met ketenpartners
  • gebieds- en projectontwikkeling
  • projectuitvoering met veranderopgaven
  • beweging krijgen in vastgelopen klussen.

Als deelnemer heb je de ambitie, je kennis van processen verder te verdiepen. Je wilt  vanuit de inhoud processen leren beïnvloeden om aan het verloop ervan een actieve bijdrage te leveren.

Je stelt je vragen als:

  • Hoe kan ik vanuit de inhoud het proces en de omgeving meer beïnvloeden?
  • Hoe kan ik mezelf beter een positie geven als ik klem zit tussen verschillende belangen?
  • Hoe kan ik uiteenlopende belangen bij elkaar brengen?