Outtakes april 2019

We ronden BVP2018 af met outtakegesprekken met ieder van jullie, zo mogelijk met leidinggevende. Die willen we in april gaan voeren. Wij nemen het initiatief voor de afspraken.

Ter voorbereiding vragen we ieder van jullie, een persoonlijk actieplannetje te maken van max 2 A4: wat heb je geleerd, hoe ga je dat toepassen in je werk en wat heb je daar voor nodig? Mail dat uiterlijk 29 maart 2019 naar Gert.

BVP2019

Ook voor 2019 hebben we een BVP gepland. Als je collega’s daar op wilt wijzen, kunnen ze terecht op deze website over BVP. Ook kunnen ze terecht op Springest. Gericht zoeken op “Be├»nvloeden van Processen” geeft het beste resultaat.

Wat breng ik in essentie als procesmanager?

Veel mensen zien procesmanagement als hun vak. Ze zijn er dag in dag uit mee bezig, bekwamen zich er in, brengen het met hun collega’s verder. Toch is het geen professie in de strikte zin van het woord. Er is geen certificerende instantie, geen algemeen erkende beroepsopleiding, geen beroepsvereniging. Dat maakt procesmanagement tot een net-niet-professie. Voordeel: er is veel ruimte voor een persoonlijke invulling. Er zal niet zo gauw iemand zijn dat jouw benadering niet kan.

Dat maakt het natuurlijk des te belangrijker dat je altijd kunt verantwoorden wat je doet. Er is immers geen gezaghebbende instantie die dat voor of namens jou doet. En daardoor is ook belangrijk dat je kort en krachtig kunt omschrijven, wat jij in essentie komt bieden als procesmanager. Wat krijgt de klant, opdrachtgever, stakeholder als hij jou inhuurt?

Om die essentie te beschrijven maken we gebruik van een merkmodel. Dat bestaat uit een opbouw, een toelichting en een Invulvel.

Een merk is kostbaar. Het kost tijd, geld en energie om het op te bouwen en te onderhouden. Om je investering te laten renderen hebben we wat tips, zodat je je merk sterk houdt.

Praktijkanalyses

We hebben gewerkt met een casus uit de praktijk van Sweco-collega Jan Hartman. Echte casus, echte mensen – daarom geen downloads erover.