Jezelf als instrument

Er zijn veel mensen die procesmanagement als hun vak beschouwen. Maar het is geen professie: er bestaat geen algemeen erkend certificaat voor, geen kennisinstituut dat het vak ontwikkelt, geen beroepsvereniging die de professionals ondersteunt en disciplineert. Zo’n soort vak wordt wel een net-niet-professie genoemd.

Voordeel van zo’n net-niet-professie is, dat de ruimte voor een persoonlijke invulling groot is. Eén instrument heb je altijd bij je: jezelf. Jezelf-als-instrument wil zeggen:

  • slim met taal omgaan en daarmee een goed verhaal construeren
  • daarbij bewust non-verbaal communiceren (denk aan lichaamslengte, postuur, gebaren en gezichtsuitdrukkingen)
  • en met je voorkeuren in handelen en gedrag de interactie met anderen vormgeven

Voorkeuren

Er zijn veel instrumenten om beter zicht te krijgen op je voorkeuren in handelen en gedrag. Met name instrumenten die met kleuren werken om voorkeuren in beeld te brengen nemen een hoge vlucht. Wij geven de voorkeur aan de MBTI, omdat die naar ons inzicht de validering serieuzer neemt en minder snel leidt tot stereotypering (“Jij bent zo blauw”, “Ik ben nu eenmaal rood”, etc.).

  • de MBTI is geen test (waarvan de uitkomsten goed of fout zijn) maar een instrument voor reflectie op en inzicht in voorkeuren in handelen en gedrag
  • het is een instrument waarmee je zelf rapporteert over je voorkeuren. Het beschrijft dus niet wat je voorkeuren zijn, maar hoe jij denkt dat je bij voorkeur handelt
  • jij bent de eigenaar van de uitkomsten – zie je aanleiding om anders tegen je voorkeuren aan te kijken dan gerapporteerd, dan is dat jouw zaak
  • je vergroot de meerwaarde van het instrument door op de uitkomsten te reflecteren en anderen vragen, dan met en voor jou te doen
  • het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman kan daarbij helpen

NB: voor de MBTI zijn we geaccrediteerd. Daarmee hebben we beloofd het instrument nooit zonder persoonlijke toelichting op werkingen uitkomsten toe te passen. daarom tref je het, tegen onze gewoonte in, niet als download aan.